VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim učešćem

U organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, a u saradnji sa Unverzitetom u Beogradu 
Farmaceutskim fakultetom u Beogradu će se od 10. do 14. oktobra 2018. godine održati VII Kongres 
farmaceuta Srbije sa medunarodnim ucešcem.
 
Kongres farmaceuta Srbije, sada vec tradicionalno, predstavlja priliku da se na istom mestu okupe 
farmaceuti i drugi strucnjaci koji se bave razlicitim oblastima farmaceutske nauke i prakse, kako u zemlji, 
tako i širem regionu. Želja nam je da u okviru predstojeceg Kongresa zajedno potražimo odgovore na 
pitanja kako vidimo buducnost farmacije i kako da se, kao profesija i kao pojedinci, pripremimo za 
izazove koji nam predstoje.
 
Program Kongresa obuhvatice aktuelne i zanimljive teme sa ciljem da predstavljeni rezultati naucnih istraživanja 
istaknutih predavaca iz zemlje i inostranstva doprinesu kontinuiranom unapredenju profesionalne prakse, 
zdravlja i opšte dobrobiti pacijenata.
 
 
Kongres, kao i predkongresni simpozijumi "Implementacija smernica za razvoj bolnicke farmacije" i 
"Medicinska sredstva u Srbiji – aktuelna situacija i perspektive" akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta
 Republike Srbije (odluke broj B-60/18; B-72/18 i B-73/18, redom).
 
 
Pozivamo vas da svojim ucešcem doprinesete radu i uspehu ovog skupa.
 
 
 
Izvor: Savez farmaceutskih udruženja Srbije